Ważne informacje

COVID-19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, materiały informacyjne dostępne na tej stronie dotyczyć będą najnowszych informacji dotyczących procedur i wytycznych postępowania niezbędnych dla lekarzy w obliczu pandemii koronawirusa.

Zawartość strony

W menu głównym widoczne są poszczególne sekcje dotyczące kategorii materiałów informacyjnych. Kliknięcie na wybraną sekcję spowoduje przeniesienie do jej zawartości, w której znajdują się dalsze, szczegółowe informacje. Zachęcamy do skorzystania z usługi newslettera Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Rejestracja w usłudze nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Zapewnia ona dostęp do najnowszych wytycznych i komunikatów publikowanych przez KK AIT (Formularz rejestracyjny). Materiały zawarte na stronie mogą być udostępniane i powielane z podaniem źródła

Diagnostyka

(20.03.2020)Skrót przeglądu opracowanego przez włoskich badaczy podsumowujący doniesienia z Chin dotyczące odchyleń w badaniach laboratoryjnych stwierdzanych u pacjentów z COVID-19. Materiał źródłowy

Komunikaty KK AIT

(23.03.2020)Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii sygn. KAIT/19/2020, dotyczący oficjalnych wytycznych postępowania z chorymi na COVID-19.

(22.03.2020)Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19.

(19.03.2020)Komunikat KK AIT dotyczący zarostu i prawidłowego korzystania z środków ochrony indywidualnej.

(11.03.2020)Zalecenia KKAIT dotyczące działań zmniejszających możliwość transmisji zakażenia pomiędzy członkami personelu medycznego i nabycia zakażeń poza miejscem pracy.

Postępowanie

(29.03.2020)Zalecenia sekcji anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w sprawie zasad postępowania anestezjologicznego w przypadkach podejrzewanego lub potwierdzonego COVID-19 u dzieci.

(27.03.2020)Wytyczne The Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) dotyczące terapii ECMO u pacjentów z COVID-19 z komentarzem Mirosława Czuczwara i Romualda Lango.

(23.03.2020)Brytyjskie wytyczne szpitalnej RKO u pacjentów z COVID-19.

(25.03.2020)Oficialne wytyczne WHO dotyczące postępowania klinicznego w ostrym zakażeniu dróg oddechowych o ciężkim przebiegu (SARI) w przypadku podejrzenia choroby COVID-19.

(23.03.2020)Tłumaczenie na język polski rekomendacji w oparciu o SSC: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). W niniejszym opracowaniu podane są tylko rekomendacje, a przedstawione w nim poglądy i zalecenia prawdopodobnie będą ulegały modyfikacjom, co będzie przez nas monitorowane.

(20.03.2020)Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, skierowane do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) i Izb Przyjęć (IP), dotyczące postępowania przy podejrzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

(14.03.2020)Opracowanie zasad leczenia krytycznie chorych na COVID-19. Zawiera ono nie tylko zasady klinicznego postępowania z pacjentem, u którego COVID-19 przebiega ciężko, ale również zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie ma obecnie ochrona pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Zaadaptowano na podstawie: JAMA Insights - Clinical Update

(13.03.2020)Wytyczne WHO dotyczące postępowania klinicznego w przypadkach hipoksemicznej niewydolności oddechowej i ARDS. Wytyczne obejmują praktyczne uwagi dotyczące wentylacji niemechanicznej, mechanicznej, zalecenia dotyczące procedury intubacji dotchawiczej oraz strategii płynoterapii. Materiał źródłowy

(15.03.2020)Uwagi dotyczące postępowania u chorych mogących wymagać leczenia pozaustrojową oksygenacją krwi (ECMO) w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej SARS-Cov-2 w oparciu o aktualny stan wiedzy.

W dniu 13.03.2020 zmieniono Charakterystykę Produktu Leczniczego preparatu "ARECHIN". Nowe wskazanie terapeutyczne: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronowirusami typu beta takich jak SARS, MERS i COVID-2019"

(14.03.2020)Tymczasowe wytyczne CDC odnośnie oceny ryzyka epidemiologicznego wśród personelu medycznego po popotencjalnym narażeniu na SARS-CoV-2 (COVID-19). Wytyczne CDC służą zapoznaniu się jak wyglądają procedury w Stanach Zjednoczonych. Nie są to wytyczne zaakceptowane na terenie naszego kraju, obowiązują u nas wyłącznie wytyczne MZ i GIS.

Ochrona przed zakażeniem

(23.03.2020)Dokument opisujący higienę separacji środowiska praca-dom dla pracowników ochrony zdrowia.

(12.03.2020)Film prezentujący zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej niezbędnych do bezpiecznego sprawowania opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (COVID-19).

(11.03.2020)Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19). Materiał źródłowy

(29.01.2020)Rekomendacje dotyczące wdrażania i przestrzegania zasad postępowania mających na celu ochronę przed zakażeniem kontaktowym lub kropelkowym w styczności z pacjentami z podejrzeniem luz potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19). Rekomendacje szczególnie obejmują procedury w trakcie których dochodzi do wytwarzania aerozolu (włącznie z intubacją dotchawiczą)

Przegląd najważniejszych publikacji

Skrót publikacji włoskich badaczy dotyczący roli terapii pozaustrojowych w leczeniu krytycznie chorych z COVID-19. Materiał źródłowy

Praca poglądowa w języku polskim, podsumowująca aktualny stan wiedzy na temat COVID-19. Dostęp do publikacji w czasopiśmie Anestezjologia Intensywna Terapia 2020; 52

Opracowanie dotyczące kontrowersji związanych ze stosowaniem ibuprofenu w terapii pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.

Krótkie opracowanie związku COVID-19 z układem sercowo-naczyniowym. Dostęp do publikacji w linku.

Przydatne linki

Linki do artykułów pomocnych w diagnostyce USG COVID-19

"Podręcznik zapobiegania i leczenia COVID-19” Prof. T. Liang, Zhejiang University School of Medicine