Ważne informacje

COVID-19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, materiały informacyjne dostępne na tej stronie dotyczyć będą najnowszych informacji dotyczących procedur i wytycznych postępowania niezbędnych dla lekarzy w obliczu pandemii koronawirusa.

Zawartość strony

W menu głównym widoczne są poszczególne sekcje dotyczące kategorii materiałów informacyjnych. Kliknięcie na wybraną sekcję spowoduje przeniesienie do jej zawartości, w której znajdują się dalsze, szczegółowe informacje. Zachęcamy do skorzystania z usługi newslettera Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Rejestracja w usłudze nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Zapewnia ona dostęp do najnowszych wytycznych i komunikatów publikowanych przez KK AIT (Formularz rejestracyjny). Materiały zawarte na stronie mogą być udostępniane i powielane z podaniem źródła

Diagnostyka

(20.04.2020)Konsensus Grupy Roboczej ds. Zastosowania Ultrasonografii Płuc w Trybie Point-of-Care w Oddziałach Intensywnej Terapii u Pacjentów z COVID-19.

Komunikaty KK AIT

(10.11.2020) Proszę zapoznać się z propozycją kadrową przygotowaną przez Grupę roboczą Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do spraw opracowania i wytycznych i zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19.

(03.11.2020) Zapraszam do wzięcia udziału w webinarium: „COVID-19 Pytania i odpowiedzi ekspertów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i nie tylko”. Podczas panelu eksperci podzielą się swoim cennym doświadczeniem, aktualną wiedzą oraz sposobami postępowania w leczeniu pacjentów z COVID-19. Więcej informacji w linku poniżej.

(17.10.2020) Stanowisko Grupy roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do spraw opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19.

(22.03.2020)Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19.

(23.03.2020)Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii sygn. KAIT/19/2020, dotyczący oficjalnych wytycznych postępowania z chorymi na COVID-19.

(22.03.2020)Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19.

(19.03.2020)Komunikat KK AIT dotyczący zarostu i prawidłowego korzystania z środków ochrony indywidualnej.

(11.03.2020)Zalecenia KKAIT dotyczące działań zmniejszających możliwość transmisji zakażenia pomiędzy członkami personelu medycznego i nabycia zakażeń poza miejscem pracy.

Postępowanie

(04.05.2020)Procedura transportu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19 wymagających terapii VV-ECMO lub pacjentów z wdrożoną terapią VV-ECMO do szpitali jednoimiennych i o profilu zakaźnym.

(04.05.2020)Zalecenia dotyczące wykonywania blokad centralnych oraz blokad nerwów obwodowych w trakcie pandemii COVID-19.

(06.04.2020)Wytyczne APSF/ASA dotyczące wykorzystania aparatów do znieczulenia jako respiratorów dla chorych wymagających intensywnej terapii oraz instrukcja konfiguracji i monitorowania aparatu do znieczulania jako respiratora do intensywnej terapii. Załączony też jest plik z często zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi używania aparatu do znieczulenia, jego ochrony oraz dezynfekcji podczas pandemii COVID-19 (Link do oryginału).

  (29.03.2020)Zalecenia sekcji anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w sprawie zasad postępowania anestezjologicznego w przypadkach podejrzewanego lub potwierdzonego COVID-19 u dzieci.

  (27.03.2020)Wytyczne The Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) dotyczące terapii ECMO u pacjentów z COVID-19 z komentarzem Mirosława Czuczwara i Romualda Lango.

  (23.03.2020)Brytyjskie wytyczne szpitalnej RKO u pacjentów z COVID-19.

  (25.03.2020)Oficialne wytyczne WHO dotyczące postępowania klinicznego w ostrym zakażeniu dróg oddechowych o ciężkim przebiegu (SARI) w przypadku podejrzenia choroby COVID-19.

  (23.03.2020)Tłumaczenie na język polski rekomendacji w oparciu o SSC: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). W niniejszym opracowaniu podane są tylko rekomendacje, a przedstawione w nim poglądy i zalecenia prawdopodobnie będą ulegały modyfikacjom, co będzie przez nas monitorowane.

  (20.03.2020)Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, skierowane do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) i Izb Przyjęć (IP), dotyczące postępowania przy podejrzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

  (14.03.2020)Opracowanie zasad leczenia krytycznie chorych na COVID-19. Zawiera ono nie tylko zasady klinicznego postępowania z pacjentem, u którego COVID-19 przebiega ciężko, ale również zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie ma obecnie ochrona pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Zaadaptowano na podstawie: JAMA Insights - Clinical Update

  (13.03.2020)Wytyczne WHO dotyczące postępowania klinicznego w przypadkach hipoksemicznej niewydolności oddechowej i ARDS. Wytyczne obejmują praktyczne uwagi dotyczące wentylacji niemechanicznej, mechanicznej, zalecenia dotyczące procedury intubacji dotchawiczej oraz strategii płynoterapii. Materiał źródłowy

  (15.03.2020)Uwagi dotyczące postępowania u chorych mogących wymagać leczenia pozaustrojową oksygenacją krwi (ECMO) w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej SARS-Cov-2 w oparciu o aktualny stan wiedzy.

  W dniu 13.03.2020 zmieniono Charakterystykę Produktu Leczniczego preparatu "ARECHIN". Nowe wskazanie terapeutyczne: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronowirusami typu beta takich jak SARS, MERS i COVID-2019"

  (14.03.2020)Tymczasowe wytyczne CDC odnośnie oceny ryzyka epidemiologicznego wśród personelu medycznego po popotencjalnym narażeniu na SARS-CoV-2 (COVID-19). Wytyczne CDC służą zapoznaniu się jak wyglądają procedury w Stanach Zjednoczonych. Nie są to wytyczne zaakceptowane na terenie naszego kraju, obowiązują u nas wyłącznie wytyczne MZ i GIS.

Ochrona przed zakażeniem

(23.03.2020)Dokument opisujący higienę separacji środowiska praca-dom dla pracowników ochrony zdrowia.

(12.03.2020)Film prezentujący zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej niezbędnych do bezpiecznego sprawowania opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (COVID-19).

(11.03.2020)Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19). Materiał źródłowy

(29.01.2020)Rekomendacje dotyczące wdrażania i przestrzegania zasad postępowania mających na celu ochronę przed zakażeniem kontaktowym lub kropelkowym w styczności z pacjentami z podejrzeniem luz potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19). Rekomendacje szczególnie obejmują procedury w trakcie których dochodzi do wytwarzania aerozolu (włącznie z intubacją dotchawiczą)

Przegląd najważniejszych publikacji

Artykuł poglądowy, opublikowany w dniu 6 maja w JAMA, dotyczący interpretacji i zasad stosowania testów diagnostycznych w skriningu i diagnostyce COVID-19. (doi: doi:10.1001/jama.2020.8259)

Przydatne linki

Link do materiału wideo z webinarium „nowe wyzwania - stare problemy anestezjologów i intensywistów w dobie pandemii COVID-19” z dnia 23 maja 2020 r.

Linki do artykułów pomocnych w diagnostyce USG COVID-19

"Podręcznik zapobiegania i leczenia COVID-19” Prof. T. Liang, Zhejiang University School of Medicine