Strona informacyjna KK AIT

Pragnę zawiadomić, że w celu dynamicznej wymiany informacji między Krajowym Konsultantem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terpaii, a profesjonalistami związanymi z branżą, zostały stworzone dwa narzędzia w postaci: newslettera oraz powyższej strony internetowej.

Newsletter

Aby korzystać z usługi newslettera Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii należy wypełnić formularz rejestracyjny. Rejestracja w usłudze nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Zapewnia ona dostęp do najświeższych wytycznych i komunikatów publikowanych przez KK AIT.